Fínska sauna dvojstupňová.

Zdrojom tepla je elektrická pec s košom na lávové kamene.
Vizuálny zážitok umocňuje náladové osvetlenie.
Teplota 90 -105 °C.
Vlhkosť 8 - 12% regulovaná polievaním kameňov v saunovej peci.
Kapacita 12 miest.