Správca a nájomca plavárne

Mestský podnik Snina, s. r. o., r. s. p.

Adresa: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO: 52532810

DIČ: 2121058874
IČ DPH: SK2121058874


Adresa prevádzky plavárne: Kukučínova 3911/8, 069 01 Snina
Telefón na recepciu plavárne: 057 / 239 95 41
Telefón prevádzky gastra: 057 / 239 95 43
e-mail: info@plavarensnina.eu