Správca a nájomca plavárne

Mestský podnik Snina, s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Adresa prevádzky plavárne: Kukučínova 3911/8, 069 01 Snina
Telefón na recepciu plavárne : 057 / 239 95 41
Telefón prevádzky gastra : 057 / 239 95 43