Tobogan s dĺžkou 63,45m a dojazdom 8,25m v interiéri.

Vstup do toboganu interiérovým točitým schodiskom vo výške 7,7m.
Povolená jazda 1 osoby vysokej min. 120cm a max. hmotnosti 120kg.
V toboganovej rúre sa nachádzajú rôzne farebné sektory osvetľované prírodným svetlom.
Stupeň náročnosti - stredný.