Upozorňujeme návštevníkov, že v prevádzkových hodinách môžu prebiehať plavecké výcviky, preto pred návštevou plavárne si, prosím, pozrite aktuálny harmonogram obsadenosti dráh.
Za pochopenie Vám ďakujeme.