Upozorňujeme návštevníkov, že v doobedňajších hodinách môžu prebiehať plavecké výcviky, preto pred návštevou plavárne si, prosím, pozrite harmonogram obsadenosti dráh, za pochopenie Vám ďakujeme.