Kurzy plávania pre deti vo veku 2-6 rokov

S radosťou Vám oznamujeme, že aj v tomto školskom roku 2023/2024 pre Vás pripravujeme detské plavecké kurzy pre deti od 2 do 7 rokov. V spolupráci s inštruktorkou Mgr. Tatiana Sakala sme pre Vás pripravili kurzy plávania pre deti vo veku 2-6 rokov. Deti 2-4 ročné sú vo vode s rodičom.

Čo ponúka detské plávanie deťom s certifikovaným inštruktorom?
- odbúrava strach z vody
- otužovanie, prevenciu ochorení a posilnenie imunity
- získavanie základných plaveckých zručností
- orientácia vo vode a pod vodou (hravé ponáranie)
- nadobudnutie pevných základov pre rozvoj budúcich plaveckých techník
- prvky sebazáchrany a tréning pádu do vody

Lekcia prebieha hravým a nenásilným spôsobom, aby sa deti cítili vo vode bezpečne, mali z pobytu vo vode radosť a užili si to.

Čo sa deti naučia?
Ponáranie sa, splývanie na bruchu aj na chrbte, skoky do vody, dýchanie do vody, kraulové nohy, odrazy od okraja bazéna a ostatné plavecké zručnosti.

CENA KURZU
- Cena 4 lekcií (1x týždenne) je 52€ pre kurz rodič + dieťa vo vode do veku 4 rokov.
- Cena pre kurzy od 4 rokov bez rodiča je 55€.
 
Nezáväzná registrácia tu:  https://forms.gle/V2KmZwiU5K1MDjCm8 

Na stretnutie s Vami sa teší inštruktorka Mgr. Tatiana Sakala (tel.: 0915700187) a tím Plavárne Snina.