POZOR SNINA, LETO SA BLÍŽI ☀️
A s ním aj kúpanie, výlety, dovolenky pri vode...
Máte poslednú možnosť prihlásiť svoje dieťa na kurz plávania na našej plavárni!
Nech sa z dovolenky pri vode nestane postrach ale zážitok pre celú rodinu.

Kedy a kde?
Plaváreň v Snine každú stredu.
- deti 4-5r. začiatočníci o 15:30 (oddychový bazén),
- deti 5-6r. pokročilí o 16:30 (oddychový bazén + plavecký bazén),
- 6 lekcií 85,00 €,
- účastníci kurzov si vstup na plaváreň už nekupujú,
- možné je nahradiť si 1 lekciu v prípade vymeškania v priebehu kurzu.

Čo ponúka detské plávanie deťom s certifikovaným inštruktorom?
- odbúrava strach z vody,
- otužovanie, prevenciu ochorení a posilnenie imunity,
- získavanie základných plaveckých zručností,
- orientácia vo vode a pod vodou (hravé ponáranie),
- nadobudnutie pevných základov pre rozvoj budúcich plaveckých techník,
- prvky sebazáchrany a tréning pádu do vody.

Lekcia prebieha hravým a nenásilným spôsobom, aby sa deti cítili vo vode bezpečne, mali z pobytu vo vode radosť a užili si to.

Čo sa deti naučia?
Ponáranie sa, splývanie na bruchu aj na chrbte, skoky do vody, dýchanie do vody, kraulové nohy, odrazy od okraja bazéna a ostatné plavecké zručnosti.

CENA KURZU

- Cena 6 lekcií (1x týždenne) je 85,00 €
V prípade záujmu sa prosím nahláste na 0915 700 187!

Príprava na leto práve začína.
Teší sa na Vás tím Plavárne Snina a trénerka plávania Tatiana Sakala!