Infra sauna jednostupňová. Zdrojom žiarenia sú celospektrálne žiariče s viditeľnou časťou infra žiarenia.
Vizuálny zážitok umocňuje náladové osvetlenie.
Teplota 37 - 55 °C
Vlhkosť do 60%
Kapacita 4 miest