Kurzy plávania pre deti vo veku 2-6 rokov


V spolupráci s inštruktorkou Mgr. Tatiana Sakala sme pre Vás pripravili kurzy plávania pre deti vo veku 2-6 rokov. Deti 2-4 ročné sú vo vode s rodičom.


Čo ponúka detské plávanie deťom s certifikovaným inštruktorom?
- odbúrava strach z vody
- otužovanie, prevenciu ochorení a posilnenie imunity
- získavanie základných plaveckých zručností
- orientácia vo vode a pod vodou (hravé ponáranie)
- nadobudnutie pevných základov pre rozvoj budúcich plaveckých techník
- prvky sebazáchrany a tréning pádu do vody

Lekcia prebieha hravým a nenásilným spôsobom, aby sa deti cítili vo vode bezpečne, mali z pobytu vo vode radosť a užili si to.

Čo sa deti naučia?
Ponáranie sa, splývanie na bruchu aj na chrbte, skoky do vody, dýchanie do vody, kraulové nohy, odrazy od okraja bazéna a ostatné plavecké zručnosti.

CENA KURZU
- Mesačný kurz plávania pre deti 2-4 roky (s rodičom vo vode) 45eur (1x týždenne) alebo 90eur (2x týždenne)
- Mesačný kurz plávania 4-6 rokov 55eur (1x týždenne), 110eur (2x týždenne)
 
Nezáväzná registrácia tu: https://forms.gle/BYkmLBrYv9PuN5zn8

Na stretnutie s Vami sa teší inštruktorka Mgr. Tatiana Sakala (tel.: 0915700187) a tím Plavárne Snina.